Älä pelkää pikapalopostia!

Pikapalopostit ovat rakennusten seinään kiinteästi sijoitettuja alkusammutusvälineitä, jotka ovat kytketty rakennuksien vesijohtoverkkoon. Pikapaloposteja löytyy lähes kaikista isoista rakennuksista, joissa asioi tai oleskelee paljon ihmisiä.

Näissä tiloissa pikapalopostikaapit ovat tärkeä, lakisääteinen osa rakennusten alkusammutuskalustoa. Tulipalon sattuessa jokaisen on hyvä tietää alkusammutuksen perusvaiheet sekä miten pikapalopostia käytetään sammutustilanteessa.

Alkusammutus pikapalopostilla:

  1. Avaa pikapalopostikaappi

  2. Avaa kaapissa sijaitseva sulkuventtiili

  3. Vedä letkua riittävästi kelalta

  4. Aloita sammuttaminen turvallisen matkan päästä avaamalla suihkuputki ja suuntaamalla se tuleen

Toisin kuin välillä luullaan, pikapalopostit ovat tarkoitettu aivan kaikkien käytettäväksi tulipalon sattuessa. Ne eivät siis ole tarkoitettu vain palokunnan käyttöön. Palontorjunnan lisäksi pikapalopostikaappia voi tilanteen ja tilan mukaan käyttää myös pesuun ja kasteluun.

#ÄläPelkääPikapalopostia

Loading...