Pivaset APS-varsisammutin akkupalon alkusammutukseen

Pivaset on tuonut markkinoille aivan uuden sähköautojen akkupalojen alkusammutukseen tarkoitetun tuotteen: Pivaset APS-varsisammuttimen.

Sähköautojen sekä latausasemien määrät ovat lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana. Tämä on nostanut esiin tarpeen varautua sähköautojen akkupalojen alkusammutukseen. Pivaset APS-varsisammutin on suunniteltu erityisesti sähköauton akkupalon alkusammutukseen.

Turvallisin sähköauton akkupalon alkusammutusmenetelmä on vesijäähdytys akun ulkopuolelta.

Pelastusopiston julkaisemassa tutkimusraportissa ”Uudet energiamuodot liikennevälineissä ja kiinteistöissä pelastustoimen näkökulmasta” nostetaan esiin kolme merkittävintä (sähköautojen) akkupalon sammutustaktiikkaa:

  1. Ulkoinen jäähdytys

  2. Akun kuoren läpäisevä menetelmä
     
  3. Akun (ja ajoneuvon) upottaminen veteen

Raportissa todetaan, että näistä edellä mainituista taktiikoista ulkoinen jäähdytys on nopein ja helpoin tapa toteuttaa. Se on myös turvallinen sammuttajille, etenkin jos käytetään menetelmää, jossa ajoneuvon läheisyydessä ei tarvitse oleskella. Raportissa on nostettu esiin varsisammutin yhdeksi ulkoisen jäähdyttämisen menetelmistä.

Pelastusopiston julkaisu: http://info.smedu.fi/kirjasto/sarja_B/B2_2022.pdf

Pivaset APS-varsisammutin on suunniteltu vastaamaan erityisesti näihin tarpeisiin Pivaset APS on helppokäyttöinen sähköauton akkupalon sammutukseen tarkoitettu alkusammutustuote, joka koostuu pikapalopostikelasta ja 1.5 m pitkästä sammutusvarresta. Tuotteen pikapalopostikela on varustettu 30 m pitkällä 25 mm letkulla. Varsisammutin muodostaa ylöspäin suuntautuvan vesisuihkun, jossa virtaama on 100 litraa minuutissa 4 barin paineella. Varsisammuttimella tapahtuva ajoneuvon akkupalon alkusammutus voidaan tehdä huomattavasti turvallisemmin ja nopeammin muihin menetelmiin verrattuna.

Pivaset APS jäähdyttää tehokkaasti akkua, sammuttaa akusta purkautuvia liekkejä ja estää palon leviämistä ympäristöön, kuten toisiin ajoneuvoihin. Vesisuihku sitoo palossa syntyviä myrkyllisiä kaasuja, kuten fluorivetyä, mikä pienentää savun negatiivisia terveyshaittoja vaikutusalueella oleville henkilöille.

Sammuttaja voi asettaa sammutusvarren kohteena olevan auton alle, poistua turvallisemmalle etäisyydelle ja avata letkukelan yhteydessä olevan venttiilin.

Menetelmä minimoi myrkyllisten savukaasujen vaikutuspiirissä vietetyn ajan ja akun välittömään läheisyyteen ei ole välttämätöntä mennä. Akusta mahdollisesti purkautuvat pistoliekit ovat hyvin aggressiivisia, joten aivan auton välittömässä läheisyydessä työskentely on riskialtista.

Tuote on Suomessa suunniteltu ja valmistettu, 100 % kotimaista tuotantoa. Lähtökohtana on ollut tehdä sammuttamisesta helpompaa, nopeampaa ja vähemmän altistavaa.

Osallistuimme keväällä järjestetyille Palopäällystöpäiville, missä esittelemämme APS-varsisammutinta sai kävijöiltä paljon kiinnostusta osakseen.
Loading...